Vi lever i en filterboble

I dette blogginnlegget jeg forklare hva fenomenene filterbobler og ekkokammre er, hvordan de oppstår. Jeg skal også reflektere over hva noen av konsekvensene er med tanke på samfunnsutviklingen. Hvordan påvirker filterbobler og ekkokammre oss enkeltindivider?

Hva er filterbobler og ekkokammre?

Begrepet filterboble ble introdusert av forfatteren og internettaktivisten Eli Pariser i boken The Filter Bubble i 2011. Pariser hevder at det finnes farlige og utilsiktete konsekvenser av det at vi blir fanget i en filterboble, og slik ikke blir eksponert for informasjon som kan utfordre eller utvide vårt syn på verden.

I denne videoen forteller den amerikanske internettaktivisten Eli Pariser om «filterbobler».

En filterboble er en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på internett for enkeltbrukere. En filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon en bruker søker etter, basert på informasjon om brukeren. Som et resultat av dette vil vi som brukere i stadig økende grad få bekreftet våre egne synspunkt, mens vi samtidig blir utestengt fra informasjon som ikke stemmer med våre egne oppfatninger. Slik blir vi gradvis kapslet mer og mer inn i vår egen kulturelle og ideologiske boble av likesinnede.

Mens begrepet ekkokammer blir brukt om en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset gruppe. Det er som et ekko i en tunnel, når du søker på noe vil du få det samme tilbake. Søker eller leser du om et politisk parti, vil du kun få opp saker som omhandler det politiske paritet senere også.

Egen skjermdump fra foredraget til Eli Pariser på Ted

Filterbobler og ekkokammre kort oppsummert: Når du søker på Google, sørger en algoritme for å gi deg informasjon som stemmer med de synspunktene som inngår i brukerprofilen din og som samsvarer med dine tidligere søk. Konsekvensen av dette er at vi isoleres i vår egen kulturelle og ideologiske boble.

Hvordan påvirker filterbobler og ekkokammre enkeltindivider?

Det har aldri vært enklere å finne den informasjonen vi er ute etter. Man kan google alt man lurer på. Likevel er internett fylt med fake news og feilinformasjon. Filterboblene hjelper oss med å finne informasjon som allerede grunner våre holdninger og synspunkter i ulike temaer, samtidig som ekkokammeret bidrar til at vi får repetisjon av informasjon som vi allerede har interesse av. Derfor kan man stille spørsmålene: Kan jeg stole på den informasjonen jeg får er riktig og sant? Hva skjer dersom min filterboble tilfører feilinformasjon og fake news til min søkelogg? Hvordan vil dette påvirke oss enkeltindivider?

Måten vi får med oss nyheter på har endret seg drastisk de siste årene. Stadig færre henter informasjon fra tradisjonelle nyhetskanaler som TV, radio og trykte aviser. I dag mottar vi i økende grad nyheter via digitale plattformer som mobil og nettbrett, og via sosiale medier som Facebook og Twitter.

Disse nye «nyhetskanalene» skreddersyr sine tjenester slik at de tilpasser seg en hver bruker. Tilpasningen skjer ut fra tidligere innsamlet informasjon om brukerens preferanser, holdninger og interesser. Det gjelder både kommersielle tjenester, nyhetstjenester og søketjenester.

Amazon er et godt eksempel som samler informasjon fra kunder. De vet hva kunden tidligere har kjøpt, og hva andre, som har de samme interessene, har kjøpt. Denne personifiseringen er en bevisst strategi hos de største internettselskapene som Facebook, Google, Microsoft og Yahoo.

Men en ting er å samle informasjonen for å selge en vare. Det er noe helt annet når denne informasjonen brukes for å styre vår tilgang til informasjon. Her er et tydelig eksempel på nettopp dette:

Richard MacManus har skrevet et gjesteinnlegg i The spinoff der han forteller om filterboblen som han mener har skylda for at han ble overrasket over av hva resultatet ble for Brexit. 52% av britiske valgmenn som stemte for at de skulle gå ut av Brexit, og 48% stemte for at de skulle bli i Brexit. Han forteller videre hvor sjokkert han var, han selv hadde ikke fått med seg at det var en så stor andel som ville gå ut av Brexit. Og hvorfor er det slik? Jo, det er fordi Richard MacManus ikke har tilknytting til de 52% av velgerne på sosiale medier. Disse ble altså filtrert ut. Vi kan derfor tenke oss at de 52% som stemte for å gå ut av Brexit, ikke hadde tilgang til argumentene fra de andre velgere og omvendt.

Hva gjør det med valgene vi tar? Får vi da den informasjonen vi trenger for å kunne ta et valg? Hvis vi tenker oss hvorfor gruppearbeid og samarbeid er så viktig, jo fordi vi får tilgang til andre synspunkter og perspektiver vi selv ikke er klar over. Vi har alle opplevd at vi har endret en mening om en sak etter vi fikk ny informasjon.

Filterbobler og ekkokammre kan hjelpe oss med å finne varer som likner på det vi har handlet før og gjøre letet etter den neste varen vi skal kjøpe lettere for oss. Men det er skummelt å tenke på at filterbobler og ekkokammre bestemmer hva vi skal få med oss og ikke av eksempelvis nyheter. Derfor er det viktig å få et mer helhetlig perspektiv om hva som skjer rundt oss, ikke kun det som skjer i vår egen lille boble.

Kilder:

Blogginnlegget er inspirert av https://www.annmaritrondhjem.no/2021/01/26/lever-du-i-en-boble/ (lastet ned 27/01.2021)

https://snl.no/algoritme (lastet ned 27/01.2021)

https://snl.no/filterboble(lastet ned 27/01.2021)

https://ndla.no/subject:14/topic:1:185993/resource:1:107782?filters=urn:filter:80f10045-2faa-4f6f-be0f-4c7ec9618186 (lastet ned 27/01.2021)

Krokan, Arne. 2013. Nettverksøkonomi – Digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Cappelen Damm

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *