Slik lykkes man med endringsledelse

Vår globale verden endrer seg med rekord fart på flere områder, blant annet: holdninger, miljø og behov. For at bedrifter skal klare å overleve må de også gjøre flere endringer for å holde seg relevante for kunder. Endringene kan være i oppgaver, teknologi, mål, strategi, struktur, kultur, demografi eller prosesser. Hvorfor er det så mye motstand når det skal skje endinger? Det enkle svaret er at folk er redde for endring, vi har en frykt for det ukjente. Så hvordan skal man gå frem for å lykkes med endringsledelse? Helt enkelt må man velge riktig strategi!

Hva er endringsledelse?

Endringsledelse er en bedrifts evne til å være tilpasningsdyktige: hvem klarer å henge med på alle trendene og holde seg relevante.  For at en endringsprosess skal være vellykket er det flere punkter som må følges:

 • Gå tidlig ut med informasjon, snakke, lytte
 • Involvere ansatte i beslutningsprosesser, motivere, støtte
 • Være tilstede, tilgjengelig og synlig – bygge tillit
 • Påpeke gjensidig ansvar og forpliktelse, samt felles nytte av endringene
 • Motivere, støtte, tilrettelegge for kompetanseutvikling
 • Markere milepæler, kommunisere mål og vei

Hvilken endringsledelse strategi skal man velge?

Det finnes flere strategier for å gjennomføre endring. Her skal jeg gjøre rede for fire strategier diktatorisk omforming, karismatisk omforming, tvungen utvikling og deltagende utvikling.

Diktatorisk omforming er en strategi hvor ledelsen gjør en endring. Dette krever ny kompetanse, ny teknologi, nye strukturer og muligheter og ny kultur. Det er viktig at bedriften foretar en analyse av situasjonen. Avklarer hvilke trusler og muligheter, og sterke og svake sider som finnes i organisasjonen. Ut i fra denne analysen lager ledelsen strategiske mål, og det utarbeides delmål og en handlingsplaner. Deretter analyserer man hvordan iverksettingen kan gjennomføres og hvilke problemer kan oppstå underveis.  Ulempen med denne strategien er at det er fare for motstand innad i bedriften. Man kan få sterke reaksjoner fra de ansatte som har en frykt for det ukjente, dette kan føre til at man mislykkes i å innføre en endring.  

Karismatisk omforming er en strategi som kan være lønnsomt når større revolusjonære endinger skal gjennomføres. Ved bruk av denne strategien kan man unngå mye motstand om man utnytter personlige trekk fra den som skal lede endringen., et personlighetstrekk som kan være lurt å ha er at personen er karismatisk. Det må skapes sterkt misnøye med den nåværende situasjonen, så den karismatiske lederen spiller rollen som dommedagsprofet. «Vi må gjøre endringer hvis ikke kommer dette til å gå til helvete», kommer denne setningen fra ett person er det lettere å få til at alle blir med på endringen. Det er viktig at bedriften kommer opp med en visjon om ha man kan oppnå ved endringer, og det motsatte: Hva vil skje om vi ikke endrer oss? Lederen av endringen gjør slik at ansatte også kan gjennomføre oppgaver selv. Dette fører til en sterk drivkraft som får mennesker til å handle. Det farlige med denne strategien er om man har valgt feil lederperson, da kan man mislykkes med endringen.

Tvungen utvikling er en strategi som brukes når endinger skjer i små sammenhenger. Eks arkivsystem, skifte dataleverandør, programvare, reduserer bemanning. Forslaget til endring utarbeides og bedriften kommer med en strategisk plan som er lagt på forhånd før den gjennomføres. Det er derfor viktig å definere hva målet er. Dette øker sannsynligheten for at endringen utføres, og om løsningen viser seg å være dårlig kan man avlive endringen før den er gjennomført. Ved selektivt å støtte eller avlive forslag kan man lettere splitte allianser. Ved å gjennomføre mange små endringer vil gjøre det vanskeligere å lage allianser. Ved mange små endringer vokser det frem mer omfattende endringer. Slik endring virker mer naturlig enn ledelsesstyrt endring.

Deltagende utvikling. Ved bruk av denne strategien er alle medarbeidere viktig for organisasjonens utvikling. Medarbeidere er med på beslutninger og kan foreslå tiltak og fremhever ideer. Dette fører til suksessfull innovasjon og endring. Ideer for innovasjon og endring blir formidlet, vurdert og eventuelt fulgt opp av leder. Etterhvert vil kunder, leverandører og konkurrenter få gitt tilbakemeldinger å bli påvirket av bedriftens endinger.

(Jacobsen, Thorsvik)

Lederen av endingen

Lederen av endingen har stor innvirkning på om man lykkes med endringsprosessen. Det er ikke kun valg av riktig strategi som gjør at du lykkes med å fullføre en endring. Om lederen er god til å kommunisere med sine ansatte er det lettere å formidle endringen og få alle til å forstå hvorfor endringen skal gjennomføres. I tillegg må du som leder aldri gi ut løfter du ikke er sikker på om du kan holde. Det er ingenting som ødelegger mer for din troverdighet enn et brutt løfte eller en forventning som ikke blir oppfylt.

Måten du behandler folk på vil sette standarden for alle på teamet. Derfor er det viktig at du går frem som et godt eksempel. På 1960-tallet utarbeidet den amerikanske forskeren Robert Greenleaf begrepet «servant leadership». Det handler ikke om å være slavisk overfor de ansatte, men om å finne måter å tilby støtte for dine medarbeidere, slik at de vil lykkes i arbeidet sitt. Et godt tips er å jevnlig spørre: «Hva kan jeg gjøre for å hjelpe?».

Nøkkelen til å oppnå suksess som leder er å lære å effektivt delegere både ansvaret for å gjennomføre oppgaver og autoriteten som trengs for å få ting gjort. Mange ledere føler at de må kontrollere den minste lille ting de ansatte gjør. Dette er rett og slett en oppskrift på katastrofe. Dette viser at du ikke stoler på dine ansatte og dette kan svekker den ansattes tro på seg selv. Det er heller viktig å gripe inn om oppgaven ikke utføres eller utføres helt feil.

For å lykkes med endringer i en bedrift er det to faktorer som er viktig: man må velge riktig strategi, og strategien må velges og planlegges godt av en leder som passer til oppgaven og som kan lede et team på riktig vei.

Kilder:

Jacobsen, Dag Ingvar. Thorsvik, Jan. 2019. Hvordan organisasjoner fungerer. 5. utgave. Fagbokforlaget.

https://forskning.no/handelshoyskolen-bi-ledelse-og-organisasjon-naeringsliv/slik-lykkes-du-med-endringsledelse/1011437 (lastet ned 06.04.2021)

https://www.dagensperspektiv.no/2013/10-prinsipper-for-endringsledelse (lastet ned 06.04.2021)

1 kommentar

 1. Hei Karoline!

  Her har du skrevet et godt detaljert innlegg om endringsledelse og ulike strategier for å lykkes med det. Du har en fin lengde på innlegget, og kildelisten på bunnen er bra. Jeg kunne imidlertid kanskje ønsket meg mer kildereferering i løpende tekst via hyperlink, samt noen flere bilder eller en video som løfter innlegget enda mer. Godt jobbet! 😀

  Stine

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *