Hvordan skaffe seg en relevant mentor?

En mentor skal gi råd, dele erfaringer og bidra med til å skape nye muligheter innenfor karriere, dette kan bidra med å styrke din profesjonelle identitet. Kurset Networking basics er laget av Paul Pesek som er grunnleggeren bak «First Round» en bedrift som tilbyr kurs, som skal være en hjelpende hånd for studenter ved å navigere deres ferd ut på jobbmarkedet. Og i dette blogginnlegget skal jeg forklare hva kurset Networking basics går ut på og hva jeg lærer.

(Skjermdump fra Joinfirstround.com)

First Round- Start networking

Dette kurset inneholder 8 moduler. Kurset skal være et verktøy for deg så du vet hvordan å mestre nettverksbygging. Dette vil være smarte å ta med seg etter endt studie når man skal ut i arbeidsmarkedet.

(Skjermdump fra First Round)
 1. Din profesjonelle identitet
 2. Finne mentor via LinkedIn
 3. Hvordan ta kontakt med en person på LinkedIn
 4. Koordinering
 5. Koordinering av samtalen
 6. Historiefortelling
 7. Research og Spørsmål
 8. Bygge langvarige og gode relasjoner

(Skjermdump fra First Round)

1. Din profesjonelle identitet

Den første modulen handler om hvem du er som student og hvem du er som nykommen profesjonell. Her legges det vekt på at du enda ikke er ferdig utlært når studie er endt og at det tar tid før du er trygg i en ny jobb. Ved å skape et nettverk og få hjelp fra en mentor kan du få et større innblikk i hvordan deres arbeidsdag ser ut, i tillegg få lærdom og tips fra mentoren underveis. Kurset nevner LinkedIn flere ganger, og at det kan være perfekt til å finne noen som har studert eller jobbet med noe som er tilnærmet det du selv studerer eller vil jobbe som i fremtiden. Pesek nevner fem kvaliteter som han mener er viktig å ta med seg når en skal søke hjelp fra andre profesjonelle, disse kvalitetene skal redusere fallgruver i nettverksbyggingen og jakten etter en mentor:

 1. Empati: Eleven må se veilederens synspunkter og perspektiv
 2. Nysgjerrighet: Tydeliggjør at du er nysgjerrig og vis engasjement for deres råd, erfaringer og profesjonelle reise.
 3. Takknemlighet: Da mentoren bruker sin tid på deg er det viktig at du viser takknemlighet ovenfor vedkommende
 4. Relevanse: Snakk med mentoren din om hvorfor h*n er relevant og hvorfor denne samtalen er nyttig for deg og veien din videre.
 5. Respekt: Behandle vedkommende slik du ville behandlet noen om det var du som var mentor for noen andre.
 6. Hvordan finne en mentor via LinkedIn?

2. Hvordan finne en mentor via LinkedIn?

LinkedIn er en plattform som er perfekt for å bygge nettverk. Og i denne modulen tar kurset for seg fire forskjellige metoder for hvordan du kan skaffe og knytte nye kontakter: enten som student eller ung profesjonell. LinkedIn har den egenskapen som gjør at det mulig å kategorisere søket utifra ulike bransjer, dette gjør at du enklere kan finne personer som deler noen av de samme interessene som deg selv.

 • Perfect overlap: dette er noen du kan identifisere deg med. For eksempel en student som tar samme studieretning som deg selv.
 • Great overlap: nokså likt som perfect overlap. Dette er en person på samme høyskole eller universitet som deg selv eller en som tar samme utdanning som deg.
 • Similarites: Dette kan være personer som har lignende utdanning som deg, men fra en annen høyskole/universitet. Det kan også være personer som du identifiserer deg med, som jobber i en bransje som du interesserer deg i.
 • Someone interesting: Dette er en person som vekker din interesse, en person som du synes er interessant.

3. Hvordan ta kontakt via LinkedIn?

For å tørre å knytte kontakt med noen helt ukjente kan det være greit å ha noen punkter å følge for at det ikke skal være så skummelt. Når du velger å ta kontakt med en profesjonell er det to viktige nøkkelfaktorer som er sentrale for å få oppmerksomheten til motparten: interesse og engasjement. Når du har funnet en person du vil knytte kontakt med, er det viktig at du bestemmer deg for hvordan du skal ta kontakt og hvordan du vil fremstå. LinkedIn blir sett på som en rask, enkel og mindre formell måte å sende melding på, i motsetning til mail som fremstår som mer formelt. Meldingen på LinkedIn skal derfor være informativ, kort og konkret. Hvorfor skal personen du vil knytte kontakt med velge akkurat deg? For å virke mer interessant legger derfor kurset frem tre spørsmål du kan svare på når du vil sende en melding til en profesjonell på LinkedIn.

WHO- hvem er du?

WHY- hvorfor tar du kontakt med vedkommende

WHAT- hva lurer du på eller ønsker du å få ut av samtalen?

4. Koordinering

Modul fire går ut på hvordan du skal koordinere en samtale. Det er viktig at du tar hensyn til personen. Vedkommende har nok en full timeplan derfor vil du gjøre det enklest mulig for vedkommende å hjelpe deg, ved at du foreslår dato, tid og sted. Gjør det enkelt for hverandre å få kontakt via en bestemt kanal. Vær derfor konkret, engasjert og nysgjerrig.

5. Koordinering av samtale

Tidligere i innlegget ble det nevnt 5 egenskaper som var nyttig når en skal søke hjelp fra profesjonelle. Disse kvalitetene kan vi også ta med oss under navigasjon av en samtale for å skape en god opplevelse for begge parter. Denne modulen gir deg en introduksjon til hvordan du kan starte, lede og avslutte en samtale og ved hjelp av de fem kvalitetene få frem hvem du er. Videre i samtalen er det viktig at du er fokusert, villig til å lytte og engasjert i det den profesjonelle snakker om.

6. Profesjonell historiefortelling

Modul nummer seks går ut på hvordan du skal fremstå og utarbeide en egen historiefortelling i din profesjonelle historie. Du skal ikke fortelle om livet ditt og opp og nedturer, men fokusere på informasjon som studieidentitet. Hvem er du i skole- og arbeidssammenheng. Du skal fremme hvem du er og hvem du ønsker å være videre i karrieren din, hva dine egenskaper og målet ditt med å snakke med vedkommende, altså en mentor.

7. Research og spørsmål

Før du skal ta kontakt med en fremtidig mentor er det viktig at du er godt forberedt. Det å gjøre litt research på bedriften og se om det er temaer som vekker nysgjerrighet og gjør eventuelt klar noen spørsmål er viktig. Plukk ut spørsmål som du tenker er relevant å stille den profesjonelle. Gjør du litt research i forkant vil samtalen flyte bedre. Kurset nevner tre ulike spørsmålkategorier som kan være nyttig å ta med seg:

The main question: Still spørsmål om mentorens historie og de valgene vedkommende har tatt på veien i sin karriere.

The second question: går ut på arbeidsoppgavene den profesjonelle gjør idag og hvilke oppgaver som blir utført i bedriften, hvilke konkurrenter de har og utfordringer de står ovenfor.

The third question: her kan du spørre om tips og råd fra mentoren. Her kan en tilegne seg ny informasjon om muligheter bransjen har å tilby eller andre personer det kan være lurt å kontakte.

8. Bygge langvarige og gode relasjoner

Den åttende og siste modulen i kurset handler om å bygge en relasjon med h*n som har satt av tiden sin og hjulpet deg. Det første steget du kan gjøre etter en samtale er å sende en melding til vedkommende. I denne meldingen bør du takke og vise ydmykhet ovenfor tiden personen brukte på deg. Å gi mentoren en liten oppdatering vil også være lurt.  Dette kan være med på å gi mentoren en grunn for å ta kontakt med deg igjen. Å skape relasjoner som dette kan hjelpe deg senere i arbeidslivet. Du har nå en ny kontakt som har en fot innenfor en bransje du ønsker profesjonell karriere i.

Oppsummering

Her fikk du en innføring på hva kurset inneholder. Ønsker du å knytte kontakter og komme i gang med din profesjonelle karriere er dette en god start. Kurset kan du gjennomføre HER. Etter å ha gjennomført kurset fikk jeg et større kjennskap til betydningen av å skaffe seg en mentor. Mentoren kan være en viktig faktor som gjør at du kommer deg inn i det arbeidsmarkedet du selv er interessert i å komme inn i. Mentoren kan også gi råd og veiledning for veien videre inn arbeidslivet.

Kilder:

Nettverks kurset til Paul Pesek

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *