IKEA og FNs bærekraftsmål

«FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030». Arbeidsplanen består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal være med på å sikre en mere bærekraftig utvikling av jordkloden, både hvordan verdens nasjoner, næringslivet og det sivile samfunn kan bidra. I dette blogginnlegget skal jeg skrive om… Fortsett å lese IKEA og FNs bærekraftsmål

FN sine bærekraftsmål

I dette blogginnlegget skal jeg gi den en kort innføring i FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er en rekke mål som skal sørge for bærekraftig utvikling fram mot år 2030. Målene ble vedtatt av FNs medlemsland 25. september 2015 under organisasjonens generalforsamling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles arbeidsplan og målsetting for verdens land, næringsliv og det sivile samfunn, målet… Fortsett å lese FN sine bærekraftsmål

Digitale sosiale nettverk

Sosiale medier har blitt en stor del av vår hverdag, og mange bruker flere timer på disse mediene. Ifølge ssb.no tar fire av fem nordmenn i bruk sosiale medier i hverdagen.  Hele 80 prosent av befolkningen i Norge mellom 16 og 79 år bruker sosiale medier. Derfor er dette en perfekt plass for bedrifter å… Fortsett å lese Digitale sosiale nettverk